Du måste därför beställa ett utdrag ur belastningsregistret och lämna det till din arbetsledare som i det här fallet är en förälder eller en medarbetsledare eftersom personen är under 18 år.

Detta gäller för alla förutom vårdnadshavare. Även anhöriga, som till exempel mor- eller farföräldrar, måste visa utdrag innan de kan anställas.

Du kan begära utdraget från Polisens hemsida.