Independent Living kan vara något som enkelt att ha möjlighet att välja vilken tröja man vill ha på sig, skippa träningen för att man inte orkar eller bestämma vad man ska äta till middag. Det kan också vara stora, livsavgörande saker – som att flytta till en annan stad, gifta sig eller att börja plugga. Det är sådant som de flesta tar för givet, men som inte alls är självklart för oss, personer med normbrytande funktionalitet. Bristande tillgång till stöd och service, diskriminering och funkofobi sätter allt som oftast käppar i hjulen.

Jag vill kunna ha en fucking foundation!”

Independent Living genomsyrar allt som STIL gör – från assistansordningen till vårt politiska påverkansarbete. Vi är en del av den internationella IL-rörelsen som vill ta bort hindren för att alla ska kunna leva ett självbestämt liv. Det betyder också att vi jobbar för att stärka självkänslan hos oss själva så att vi vågar vara huvudpersonen i våra egna liv och ställa krav på vår omgivning.

Independent Living handlar helt enkelt om frihet. Svårare än så är det inte.