Det kan vara bra att höra hur andra har löst saker och ting, men också att veta att du inte är ensam i en situation som du kanske tycker är svår. Stödet underlättar väldigt mycket och gör dig säkrare i din roll som arbetsledare. 

I Peer supporten pratar vi utifrån ett tema varje gång. Några exempel kan vara: att arbetsleda varje dag, relationen till assistenterna, ensamhet, stress, kroppen, sorg och om assistenterna måste ha roligt på jobbet. Vi sprider inte det vi har berättat för varandra till någon annan.”

Du som har din assistans i STIL kan vara med i en Peer support-grupp om du vill. Du kan också få en mentor via oss.