I USA utvecklades IL-rörelsen samtidigt med andra medborgarrättsrörelser som kämpade mot diskriminering under 1960-talet. Tanken om personlig assistans växte fram. Med personlig assistans skulle personer med normbrytande funktionalitet kunna leva ute i samhället istället för på institutioner. Det blev en verklighet och idéerna spred sig över jorden.

STIL var först i Sverige

I Sveriges blev STIL den första Independent Living-organisationen. Det var Adolf Ratzka som tog idéerna om Independent Living hit. STIL startade projekt och kunde på 1980-talet visa att personlig assistans är billigare och mer effektivt än hemtjänst som många av oss hade då. Politikerna blev intresserade av våra resultat och STILs modell av personlig assistans blev förebild för personlig assistans enligt LSS, lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade.

STIL idag

Idag driver STIL personlig assistans i kooperativ form utan vinstintresse. STIL är helt enkelt Sveriges äldsta assistansanordnare. Bara personer som själva har personlig assistans sitter i styrelsen.

Vi fortsätter också med vår politiska påverkan och vi är ofta inbjudna som experter i olika utredningar. Dessutom försöker vi utveckla den personliga assistansen genom att göra egna förslag på lösningar och presentera för politiker.