STIL hanterar dina personuppgifter på olika sätt beroende på hur och varför du lämnar dina uppgifter. Gå in på respektive undersidoa för att läsa mer om vad som gäller för dig. Informationen uppdateras om STIL ändrar rutiner eller om lagstiftningen förändras.

Personuppgiftsansvarig

Föreningen STIL och STIL Assistans AB är gemensamt ansvariga för hur vi hanterar personuppgifter i organisationen. Tycker du att STIL hanterar dina personuppgifter på fel sätt så är det viktigt att vi får reda på det. E-posta till info@stil.se eller ring 08-506 221 50. Vi hoppas att du i första hand vänder dig till oss för frågor, klagomål och synpunkter. Du kan också vända dig till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) som är tillsynsmyndighet för GDPR i Sverige. Tänk på att skriftlig kommunikation till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) – e-post, vanlig post eller fax – blir allmän handling och därför kan diarieföras hos Integritetsskyddsmyndigheten (IMY).

Dataskyddsombud

STIL har ett dataskyddsombud som du kan kontakta om du vill beställa registerutdrag eller har frågor om hur STIL hanterar dina personuppgifter och dina rättigheter enligt dataskyddsförordningen. STILs dataskyddsombud är Anna Högberg, e-post dataskydd@stil.se