Tyvärr har våra rättigheter gått bakåt de senaste åren. En stor del av STILs politiska arbete går därför ut på att försvara den personliga assistansen, men vi försöker också utveckla och förbättra den. Vi gör det genom olika kampanjer och aktioner, genom att skapa debatt och genom reagera på förslag och utspel från våra beslutsfattare. En mycket viktig del för STIL är också att ta fram egna lösningsförslag på problem vi ser. Det är ju vi som är experterna!

Vi arbetar både kort- och långsiktigt. Just nu ligger vårt fokus på att förändra behovsbedömningen inför att staten blir huvudman för den personliga assistansen. Vi samarbetar också med andra organisationer för att höja assistansersättningen till en rimlig nivå. Vi vill att FN:s funktionsrättskonvention blir lag i Sverige. Läs mer om våra krav och lösningar på undersidorna i menyn.