Sverige skrev under funktionsrättskonventionen 2008. Här är de främsta skälen till varför vi tycker att den ska bli svensk lag:

  • Det är inte tillåtet att försämra våra rättigheter annat än i extrema undantagsfall, enligt konventionen. Om konventionen blir lag måste myndigheter och domstolar följa den i större utsträckning än vad de gör idag.
  • Regeringen kan inte välja att göra en konvention till lag och strunta i en annan. 2020 blev barnkonventionen lag i Sverige och sedan dess tas barns rättigheter på mycket större allvar än tidigare. 
  • I Norge ska funktionsrättskonventionen bli lag, enligt ett regeringsbeslut. Sverige behöver göra samma sak för att inte halka efter.