Medborgargolvets tanke utgår ifrån Independent Livings principer, FN:s konventioner om mänskliga rättigheter och Sveriges tradition som välfärdsstat. Idén är att de grundläggande rättigheterna ska finnas som ett kontrakt mellan staten och varje enskild individ. Det ska gå att använda juridiskt. På så sätt skyddas den enskilde från att vara beroende av statens välvilja eller den sittande regeringens prioriteringar och önskningar.

Medborgargolvet gör så att:

  • personer slipper bli förnedrade när de söker stöd.
  • personer som idag står utanför trygghetssystemen också får ta del av dem.
  • personer som är behov av olika typer stöd har makt och självbestämmande över sina egna liv.

Medborgargolvet som film

STIL har tagit fram ett antal filmer som på olika sätt beskriver Medborgargolvets tankar. Se dem gärna för en bättre förståelse för vad vi vill uppnå.