På STIL vet vi precis vad det betyder. Allt som måste fungera för att leva sitt liv i frihet och trygghet. Att du väljer vilka som jobbar hos dig. Att dina assistenters schema utgår från när du behöver dem. Och att det är du som avgör hur assistansersättningen ska fördelas. Det är dina egna val, ingen annan ska göra dem åt dig.

Vi ger dig det stöd som du behöver för att kunna leda och styra din personliga assistans. Alla i STILs styrelse har själva personlig assistans. Vi är helt övertygade om att alla kan bestämma själva i sina liv med rätt stöd. Vi hjälper dig att söka assistans och byta assistansanordnare. Vi finns där du finns. Välkommen till STIL!

Välkommen till friheten!