Vi är stabila

STIL har funnits i 40 år. Vi är en pålitlig och trygg assistansanordnare. Den allra vanligaste kontaktvägen in i STIL är via rekommendation.

Insyn i allt

Ju mer du har med din assistans att göra desto friare blir du. I STIL har du själv tillgång till, och insyn i, allt som rör dig. Du är arbetsledare i din assistans och får en ledarintroduktion, helt anpassad efter dig. Och självklart är din assistansekonomi helt transparent.

Vi tar inte ut vinst

Alla assistansanordnare har samma ersättning per timme, men hos STIL försvinner inte pengar någon annanstans. STIL har inget vinstintresse och inga aktieägare. Alla pengar går till din assistans.

Egen erfarenhet

Alla i styrelsen och många på STILs kontor har själva erfarenhet av personlig assistans, antingen egen eller som anhörig. Det betyder att du alltid kan bolla med någon som förstår dig.

Vi tar striden

Assistansfrågor är livsviktiga och därför kämpar STIL alltid för dina rättigheter. Vi reagerar och agerar. Politikerna lyssnar på oss.

Vi äger STIL tillsammans

STIL är ett kooperativ och alla arbetsledare är medlemmar i kooperativet. STIL arbetar tillsammans med Independent Living-organisationer för vår rätt till självbestämmande och för att fler länder ska införa personlig assistans.