Barn ska alltid vara delaktiga i sin personliga assistans utifrån ålder och förmåga. Vi tjänar inte pengar på ditt barns assistans. Hos oss är självbestämmandet det viktiga – alla ska ha friheten att göra egna val och leva som var och en önskar. I STIL lyssnar vi på ditt barns och dina behov.

Bolla med någon som kan och förstår

Många av oss som jobbar på STIL har erfarenhet av personlig assistans, antingen egen eller som anhörig. Det betyder att du alltid kan bolla med någon som förstår och som varit med om situationer som du kanske är mitt i. Kanske handlar det om att en assistent som ni anställt inte känns rätt och inte vet hur ni ska hantera det? Eller om ett schema som inte går ihop? 

STIL arbetar politiskt och du kan vara säker på att vi gör allt vi kan för att ditt barn ska få den assistans och de rättigheter hen har rätt till. Vi har jobbat med de här frågorna sedan 1984 och politikerna lyssnar på oss. Vi reagerar och agerar!