Enligt vårt förslag LSS 2.1 är personlig assistans till för personer som har kva­litativa, kvantitativa och kontinuerligt omfattande behov av stöd och service. I förslaget står det att den personliga assistansen ska tillgodose samtliga behov av stöd och service som en person har. Bedömningen av behoven ska ske utifrån persons egen berättelse i ett möte som ska grundas i värdighet, integritet och rätten till självbestämmande. Personlig assistans ska alltid vara alternativet om målet med lagstift­ningen inte kan uppnås på annat sätt.

Seminarium om LSS 2.1

LSS 2.1 lanserades under Almedalsveckan 2022. Nedan kan du se en inspelning av vårt seminarium om förslaget.