Ändamålet med personuppgiftshanteringen är personal- och löneadministration, till exempel att betala ut lön, hantera semester, arbetstid, sjukfrånvaro, försäkringar, uppsägning med mera. Vi hanterar också dina personuppgifter för att kunna föra statistik.

Vi hanterar uppgifter om namn, adress, telefonnummer, e-post, personnummer eller samordningsnummer, löneuppgifter, preliminärskatt, anställningstid, anställningsform, semester, kompensationsledighet, rapporterad arbetstid, övertid, frånvaro och frånvaroorsak.

STIL hanterar känsliga uppgifter när det är nödvändigt för uppdraget som arbetsgivare och tillåtet enligt lag. Vi behöver till exempel hantera uppgifter om hälsa i samband med sjukfrånvaro och arbetsskadeanmälan.

Vem kan ta del av personuppgifterna?

STIL har flera IT-system där externa företag ansvarar för drift och användarsupport. STIL har ett särskilt avtal om dataskydd med varje företag. Dina uppgifter är tillgängliga för företaget som sköter STILs personaladministrativa system och tidrapporteringssystemet.

Din arbetsledare har tillgång till vissa uppgifter om dig för att kunna arbetsleda sin personliga assistans, exempelvis för att kunna lägga schema och godkänna tidrapporter.

Dina personuppgifter kan komma att hanteras av externa parter för statistikändamål och för att hantera rättigheter, skyldigheter och förmåner som gäller för dig som anställd. Exempel på mottagare är Statistiska Centralbyrån (SCB), Försäkringskassan, företagshälsovården, Skatteverket och försäkringsbolag.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

STIL sparar dina personuppgifter så länge det krävs för vårt uppdrag som arbetsgivare och för att följa regler i bokföringslagen. 

Dina rättigheter

Du har rätt att få en kopia på uppgifter om dig som STIL hanterar (registerutdrag). Om det skulle visa sig att vi hanterar några personuppgifter på fel sätt har du rätt att begära att uppgifterna raderas. Du har också rätt att få felaktiga uppgifter rättade. Om vi behöver ta reda på mer innan vi fattar beslut om rättelse eller radering kan du begära att vi slutar använda dina personuppgifter under tiden. Du kan också begära att få personuppgifterna flyttade från vårt system till en annan organisation, det kallas dataportabilitet.

Kontaktuppgifter för dataskyddsfrågor

Föreningen STIL och STIL Assistans AB är gemensamt ansvariga för hur vi hanterar personuppgifter i organisationen. Kontakt: info@stil.se eller 08-506 221 50.

Om du vill beställa registerutdrag eller har frågor om hur STIL hanterar av dina personuppgifter, kontakta STILs dataskyddsombud Anna Högberg, dataskydd@stil.se