Kontorspersonal

Ledning och reception

Porträttbild på Katarina Bergwall

Katarina Bergwall

Verksamhetsledare

Porträttbild på Susanna Åslund

Susanna Åslund

Reception/Kontorsansvarig

Information om personlig assistans

Porträttbild på Claudio Palacios Teillier

Claudio Palacios Teillier

Information om STIL Arbetar även som arbetsledarpartner

Porträttbild på Michel Wakim

Michel Wakim

Jurist Juridiskt stöd vid ansökningar och överklaganden om personlig assistans.

Arbetsledarstöd

Rådgivare till arbetsledare, medarbetsledare och assistenter, ansvariga för kvaliteten i den personliga assistansen, ansvariga för assistenternas arbetsmiljö.

Porträttbild på Ulrika Jönsson

Ulrika Jönsson

Resurschef/Arbetsledarpartner

Porträttbild på Helena Palacios Teillier

Helena Palacios Teillier

Resurschef/HR-partner

Porträttbild på Suzan Aamer

Suzan Aamer

Arbetsledarpartner

Porträttbild på Johan Bredberg

Johan Bredberg

Arbetsledarpartner och utbildning Arbetar på kontoret i Jönköping.

Porträttbild på Jonna Jensen

Jonna Jensen

Arbetsledarpartner Arbetar på kontoret i Sundsvall.

Porträttbild på Anna Palmborg

Anna Palmborg

Arbetsledarpartner

Porträttbild på Erica Whale

Erica Whale

Arbetsledarpartner

Lön och personal

Lön, semester, reseavtal, reseräkningar och friskvårdsbidrag.

Porträttbild på Anneli Lind

Anneli Lind

Löner

Porträttbild på Lise Scheffler

Lise Scheffler

Löner

Ekonomi

Porträttbild på Molly Lind

Molly Lind

Ekonomichef Projektekonomi och lönesättning, ekonomiska rapporter.

Porträttbild på Carola Ekvall

Carola Ekvall

Redovisningsekonom / Schemastöd

Porträttbild på Alma Kusturica

Alma Kusturica

Redovisningsekonom Redovisning, schemastöd och administration av utlandsavtal.

Porträttbild på Isabel Leiva

Isabel Leiva

Redovisningsekonom

Porträttbild på Nanna Holthe

Nanna Holthe

Ekonomiassistent Timredovisning.

Medlemsaktiviteter

Porträttbild på Lotta Ottosson

Lotta Ottosson

Peer support och medlemsträffar Arbetar på kontoret i Jönköping.

Porträttbild på Thomas Juneborg

Thomas Juneborg

STIL-aktivister i Småland

Kommunikation

Intern och extern information samt politisk påverkan.

Porträttbild på Erika Wermeling

Erika Wermeling

Kommunikationschef

Porträttbild på Sabina Soldati

Sabina Soldati

Kommunikationskoordinator

Porträttbild på Jessica Smaaland

Jessica Smaaland

Politisk sekreterare

Porträttbild på Emma Åstrand

Emma Åstrand

Projektledare Ansvarar för STILs internationella arbete/The International Coordinator of STIL.

Porträttbild på Anna Tenlén

Anna Tenlén

Kommunikatör

Intern verksamhetsutveckling

Porträttbild på Anna Högberg

Anna Högberg

Kvalitetssäkring och utveckling