Alla som sitter i styrelsen har själva personlig assistans. STILs styrelse består av nio personer. Ordförande väljs för ett år i taget på årsstämman. Övriga ledamöter väljs för två år i taget. Vill du kontakta någon i styrelsen? Mejla ordförande Jonas Franksson på adress jonas.franksson@stil.se

Styrelsen som valdes på årsstämman 2024 är:

 • Jonas Franksson, ordförande
 • Tobias Holmberg, förste vice ordförande
 • Nora Eklöv, andre vice ordförande
 • Emma Johansson, sekreterare
 • Mats Axedal, ledamot
 • Marika Hofgren, ledamot
 • Frida Inghamn, ledamot
 • Veronica Kallander, ledamot
 • Tobias Samuelsson, ledamot

Årsstämma

Årsstämman hålls en gång per år och där väljer ombuden en styrelse som ska leda organisationen. Bara medlemmar får väljas till styrelsen.

Valberedning

Valberedningen ska föreslå en styrelse och revisorer till STILs årsstämma. Som medlem i STIL kan du ge förslag på personer som du tycker ska sitta i styrelsen. Kontakta valberedningen om du vill göra det på e-postadressen valberedning@stil.se.

Valberedningen som valdes på årsstämman 2024 är:

 • Lotta Ottosson, sammankallade
 • Hanna Ekström
 • Annette Ranvik
 • Susanne Sundberg

Internrevisor

STIL har en internrevisor som granskar föreningens verksamhet och styrelsens arbete. Bengt Elmén valdes till internrevisor på årsstämman 2024.