Sedan december 2021 finns det en ny lag om visselblåsning. Lagen ger den som visselblåser ett starkare skydd mot att bli uppsagd eller dåligt behandlad av sin arbetsgivare. Sedan tidigare finns lagstiftning som skyddar den som berättar om olaglig eller skadlig verksamhet hos sin arbetsgivare. Den nya lagen handlar om hur visselblåsningar ska tas emot och hanteras hos arbetsgivaren.

Vem kan visselblåsa?

I STIL kan arbetsledare och anställda (assistenter och tjänstepersoner på kontoren) visselblåsa. Lagen omfattar dem som är eller har varit  arbetsledare eller anställda i STIL samt de som ska börja i STIL.

Vad är visselblåsning?

Att visselblåsa är att rapportera något olagligt eller skadligt som ens arbetsgivare gör – och som kan påverka många människor negativt. Det ska med andra ord vara sådant som den breda allmänheten har ett intresse av att få reda på.

Du kan visselblåsa om något som har hänt eller något som antagligen kommer att hända. Det ska vara konkreta misstankar som till exempel handlar om bedrägeri, korruption eller systematisk diskriminering som pågår brett i STIL som organisation. Det är inte tillåtet att medvetet lämna felaktig information.

Det är du som själv väljer om du vill visselblåsa, det är ingen skyldighet att göra det. Informationen i visselblåsningen ska bara vara sådan som du fått reda på i ditt jobb, eller i din roll som arbetsledare.

Du får bryta tystnadsplikten när du visselblåser, men du får inte lämna vidare handlingar eller känsliga uppgifter som rör enskilda personer. Känsliga uppgifter är till exempel uppgifter om hälsa, etniskt ursprung, politisk åsikt, religion eller sexuell läggning.

Vad är INTE visselblåsning?

Det som handlar om en enskild assistans, till exempel ett klagomål eller en händelse som leder till en Lex Sarah-rapport är inte grund för visselblåsning. Det beror på att den informationen inte är intressant för allmänheten utan bara berör en eller några få personer.

Att vara missnöjd med något i sitt arbete är inte skäl för visselblåsning.

Flera sätt att visselblåsa

Du kan visselblåsa till STIL, men också direkt till en myndighet, bland annat dessa:

  • Arbetsmiljöverket
  • Inspektionen för vård och omsorg
  • Integritetsskyddsmyndigheten
  • Skatteverket

Hur du visselblåser

Du kan visselblåsa skriftligt eller muntligt. Om det är ett muntligt samtal så spelar STIL in det du berättar. Det kan vara svårt att avgöra vad som är en visselblåsning. Därför undersöker vi alltid om informationen du lämnar är en visselblåsning eller inte. När vi utreder en visselblåsning kan vi behöva kontakta dig för att ta reda på mer. Du bestämmer själv om du vill svara på våra frågor eller inte.

Du behöver inte lämna ditt namn eller några kontaktuppgifter, men kan då inte få återkoppling om vad vi gör med informationen du har lämnat. Om du lämnar kontaktuppgifter får du:

  • inom sju dagar veta om det du beskrivit utreds som en visselblåsning eller inte.
  • inom tre månader veta vad STIL gör för att åtgärda det som visselblåsningen gäller.

Kontakt med medier

STIL är en privat arbetsgivare. Anställda hos privata arbetsgivare har lojalitetsplikt, vilket innebär att du inte får kritisera din arbetsgivare utåt på ett sätt som riskerar att skada verksamheten. Lagen om visselblåsning bryter denna lojalitetsplikt.

Men för att visselblåsarskyddet ska gälla i kontakt med media måste du först ha visselblåst till STIL eller till en myndighet, utan att STIL eller myndigheten har hanterat din visselblåsning.

Om visselblåsningen handlar om något som innebär akut eller uppenbar fara för liv, hälsa eller säkerhet så gäller dock skyddet för dig även om du inte visselblåst till en myndighet först.

Gör så här

Fyll i formuläret nedan. Skriv vad som har hänt. Du väljer själv om du vill fylla i ditt namn och e-postadress.

Det finns 0 fel i formuläret

E-post: visselblas@stil.se
Vanlig post: 
Visselblåsning
STIL
Storforsplan 36, 10 tr
123 47 Farsta
Tel: Ring växeln 08-506 221 50 och tala om att du vill visselblåsa.