När du visselblåser muntligt spelar STIL in det du berättar. Då frågar vi om ditt samtycke. Samtycke är den rättsliga grunden för ljudinspelning, enligt GDPR. Ändamålet med ljudinspelningen är att ta emot visselblåsningen.

Dina personuppgifter är tillgängliga för visselblåsarfunktionen på kontoret samt för företaget som ansvarar för drift och användarsupport av STILs server.

Personuppgifter i visselblåsningar gallras senast två år efter att ärendet är avslutat.