Den rättsliga grunden vi har för att hantera dina personuppgifter varierar beroende på vad som ingår i evenemanget. Vi samlar in uppgifter som behövs för att administrera kostnader med stöd av regler i bokföringslagen. Om vi samlar in önskemål om kost frågar vi efter ditt samtycke. Du får mer information när du anmäler dig till ett evenemang. 

Vem kan ta del av personuppgifterna?

STIL har flera IT-system där externa företag ansvarar för drift och support. STIL har ett särskilt avtal om dataskydd med varje företag. Dina uppgifter är tillgängliga för företaget som sköter STILs server. Om övernattning ingår i ett evenemang så skickar vi vidare ditt namn till hotellet i samband med rumsbokning. I övrigt lämnar vi inte dina uppgifter vidare utanför STIL.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi sparar dina personuppgifter så länge som det krävs för att administrera kostnader i samband med evenemanget. Efter evenemanget raderar vi uppgifter som inte behöver sparas.

Dina rättigheter

Du har rätt att få en kopia på uppgifter om dig som STIL hanterar (registerutdrag). Om det skulle visa sig att vi hanterar några personuppgifter på fel sätt har du rätt att begära att uppgifterna raderas. Du har också rätt att få felaktiga uppgifter rättade. Om vi behöver ta reda på mer innan vi fattar beslut om rättelse eller radering kan du begära att vi slutar använda dina personuppgifter under tiden. Du kan också begära att få personuppgifterna flyttade från vårt system till en annan organisation, det kallas dataportabilitet.

Kontaktuppgifter för dataskyddsfrågor

Föreningen STIL och STIL Assistans AB är gemensamt ansvariga för hur vi hanterar personuppgifter i organisationen. Kontakt: info@stil.se eller 08-506 221 50.

Om du vill beställa registerutdrag eller har frågor om hur STIL hanterar av dina personuppgifter, kontakta STILs dataskyddsombud Anna Högberg, dataskydd@stil.se