Ändamålet med personuppgiftshanteringen är att fatta beslut om och förbereda vårt uppdrag som din assistansanordnare. Vi hanterar personuppgifter för att gå igenom förslag till budget, assistentlöner, schema, rekrytering och behov av medarbetsledare.

Vi hanterar uppgifter om namn, adress, telefonnummer, e-post och personnummer samt uppgifter om assistansersättning och beviljade timmar.

Om du vill ha juridiskt stöd

Om du inte är medlem och vill ha juridiskt stöd och rådgivning i samband med ansökan om personlig assistans eller överklagan av beslut hanterar vi dina personuppgifter med samtycke som rättslig grund. Du får mer information och lämnar samtycke till personuppgiftshanteringen i ett särskilt dokument.

Vem kan ta del av personuppgifterna?

STIL har flera IT-system där externa företag ansvarar för drift och användarsupport. STIL har särskilt avtal om dataskydd med varje företag. Dina uppgifter är tillgängliga för företagen som sköter STILs ärendehanteringssystem och STILs server.

Hur länge sparas dina personuppgifter?

Vi sparar dina personuppgifter så länge du är intresserad av att bli medlem och arbetsledare. 

Dina rättigheter

Du har rätt att få en kopia på uppgifter om dig som STIL hanterar (registerutdrag). Om det skulle visa sig att vi hanterar några personuppgifter på fel sätt har du rätt att begära att uppgifterna raderas. Du har också rätt att få felaktiga uppgifter rättade. Om vi behöver ta reda på mer innan vi fattar beslut om rättelse eller radering kan du begära att vi slutar använda dina personuppgifter under tiden. Du kan också begära att få personuppgifterna flyttade från vårt system till en annan organisation, det kallas dataportabilitet.

Kontaktuppgifter för dataskyddsfrågor

Föreningen STIL och STIL Assistans AB är gemensamt ansvariga för hur vi hanterar personuppgifter i organisationen. Kontakt: info@stil.se eller 08-506 221 50.

Om du vill beställa registerutdrag eller har frågor om hur STIL hanterar av dina personuppgifter, kontakta STILs dataskyddsombud Anna Högberg, dataskydd@stil.se