När vi skickar e-post försöker vi i möjligaste mån undvika att ta med känsliga uppgifter, till exempel uppgifter om hälsa.

När du skickar e-post till oss är det innehållet som avgör om vi sparar det och i så fall hur länge. Som regel raderar vi e-post direkt när vi svarat. Om det innehåller personuppgifter som vi får spara så flyttar vi uppgifterna till andra system, till exempel adressregister eller vårt ärendehanteringssystem. Därefter raderar vi e-postmeddelandet.
Om du nämner en annan person än dig själv i texten kan vi behöva informera den personen om att vi har hens personuppgifter.

Vem kan ta del av personuppgifterna?

STIL har flera IT-system där externa företag ansvarar för drift och support. STIL har ett särskilt avtal om dataskydd med varje företag. Personuppgifter i e-post finns tillgängliga för företaget som sköter STILs server.

Dina rättigheter

Du har rätt att få en kopia på uppgifter om dig som STIL hanterar (registerutdrag). Om det skulle visa sig att vi hanterar några personuppgifter på fel sätt har du rätt att begära att uppgifterna raderas. Du har också rätt att få felaktiga uppgifter rättade. Om vi behöver ta reda på mer innan vi fattar beslut om rättelse eller radering kan du begära att vi slutar använda dina personuppgifter under tiden. Du kan också begära att få personuppgifterna flyttade från vårt system till en annan organisation, det kallas dataportabilitet.

Kontaktuppgifter för dataskyddsfrågor

Föreningen STIL och STIL Assistans AB är gemensamt ansvariga för hur vi hanterar personuppgifter i organisationen. Kontakt: info@stil.se eller 08-506 221 50.

Om du vill beställa registerutdrag eller har frågor om hur STIL hanterar dina personuppgifter, kontakta STILs dataskyddsombud Anna Högberg, dataskydd@stil.se