Vi hanterar uppgifter om namn och adress. Vi lämnar inte dina uppgifter vidare utanför STIL.

Vem kan ta del av personuppgifterna?

STIL har flera IT-system där externa företag ansvarar för drift och användarsupport. STIL har särskilt avtal om dataskydd med varje företag. Dina uppgifter är tillgängliga för företaget som sköter STILs ekonomisystem och STILs server.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

STIL hanterar dina personuppgifter så länge det krävs för att administrera medlemsavgiften. När du avslutar ditt stödmedlemskap raderar vi uppgifter som inte behöver sparas.

Dina rättigheter

Du har rätt att få en kopia på uppgifter om dig som STIL hanterar (registerutdrag). Om det skulle visa sig att vi hanterar några personuppgifter på fel sätt har du rätt att begära att uppgifterna raderas. Du har också rätt att få felaktiga uppgifter rättade. Om vi behöver ta reda på mer innan vi fattar beslut om rättelse eller radering kan du begära att vi slutar använda dina personuppgifter under tiden. Du kan också begära att få personuppgifterna flyttade från vårt system till en annan organisation, det kallas dataportabilitet.

Kontaktuppgifter för dataskyddsfrågor

Föreningen STIL och STIL Assistans AB är gemensamt ansvariga för hur vi hanterar personuppgifter i organisationen. Kontakt: info@stil.se eller 08-506 221 50.

Om du vill beställa registerutdrag eller har frågor om hur STIL hanterar av dina personuppgifter, kontakta STILs dataskyddsombud Anna Högberg, dataskydd@stil.se