STIL är med i ENIL – det europeiska nätverket för Independent Living. ENIL påverkar politiker på EU-nivå. Bort med institutionerna! Det är en av ENILs viktigaste frågor. Trots att EU ger pengar för att institutionerna för personer med normbrytande funktionalitet ska försvinna så byggs nya.

Freedom Drive är en stor demonstration på Bryssels gator, som ENIL anordnar vartannat år med deltagare från hela Europa. Då är det också seminarier och föreläsningar på temat Independent Living i Europaparlamentet. Och tillfälle träffa EU-parlamentariker. Hör av dig om du vill hänga med. Det är mäktigt!

I det nordiska kompetenscentrumet om personlig assistans samarbetar STIL med IL-organisationerna i våra grannländer. Vi samlar erfarenheter och forskning för att använda det i politiskt påverkansarbete. Politiker tittar gärna på hur det fungerar i grannländerna när de stiftar nya lagar. Därför behöver vi också göra det.

Samarbete med Bosnien

IC Lotos är en bosnisk IL-organisation som STIL samarbetat länge med. IC Lotos arbetar framgångsrikt med Peer support för unga personer med normbrytande funktionalitet. Många av deltagarna lever nu ett självbestämt liv. Samarbetet sker genom biståndsorganisationen MyRight.

Hör av dig om du vill veta mer om STILs internationella arbete. Vi tar också emot många internationella studiebesök.