STIL har som arbetsgivare huvudansvaret för din arbetsmiljö och jobbar systematiskt med den. Ett systematiskt arbete gör att man kan upptäcka risker innan en olycka eller sjukdom händer. Vi kallar det SAMS – systematiskt arbetsmiljöarbete i STIL. Det är en arbetsledarpartner på STILs kontor som leder detta. Varje år går hen igenom arbetsmiljön på din arbetsplats. Om du undrar över något kring SAMS kan du fråga din arbetsledare eller arbetsledarpartner.

Riskbedömning

En del av den årliga genomgången är att ta reda på om det finns risker i din arbetsmiljö. Det går inte alltid att ta bort riskerna eftersom de kan tillhöra arbetet. Men det går att minska risker genom rutiner, instruktioner eller utbildning.

Ibland är det svårt att förutse en risk. Oftast löser arbetsledaren en sådan situation genom att ändra arbetet för stunden. Om du inte kan utföra en arbetsuppgift på ett säkert sätt är det ditt ansvar att berätta det för arbetsledaren. Både du och din arbetsledare kan kontakta arbetsledarpartnern om ni behöver göra en riskbedömning på en ny arbetsuppgift eller arbetssituation. 

Vanligaste riskerna i STIL

De vanligaste riskerna i STIL brukar handla om arbete vid förflyttningar. Vid förflyttningar kan det finnas risk att sträcka sig eller skada sig på annat sätt. Det finns också en risk att slita på kroppen om du gör rörelser på ett visst sätt under en längre tid. Andra vanliga risker i STIL har att göra med arbetstid. Det finns en risk med att jobba natt. Därför ska STIL erbjuda dig som arbetar mycket vaken natt ska erbjudas en särskild medicinsk kontroll. Prata med din arbetsledare och kontakta arbetsledarpartnern på kontoret om det.

Om det finns några risker på din arbetsplats får du reda på det av din arbetsledare eller arbetsledarpartner på kontoret när du blir anställd.

Arbetsskador och tillbud

  • En arbetsskada är om du blir skadad på jobbet eller på väg till eller från jobbet. Som arbetsskada räknas också om du mår dåligt och på något sätt blir sjuk av arbetet. 
  • Ett tillbud är en händelse som hade kunnat leda till en arbetsskada, men inte gjorde det. Ett tillbud är ett tecken på att det finns en risk i arbetsmiljön.

Om du är med om ett tillbud eller arbetsskada, ska du berätta det för din arbetsledare och anmäla det till arbetsledarpartnern på kontoret. Det är viktigt. Då kan din arbetsledare och arbetsledarpartner gå igenom vad som kan ändras för att liknande saker inte ska hända igen. Om du skulle få problem i framtiden av en skada, blir det också lättare för dig om skadan är dokumenterad. När du anmäler en arbetsskada får du information om försäkringar och vad du ska göra.