Exempel på missförhållanden är att en personlig assistent stjäl från arbetsledaren eller att arbetsledaren blir utsatt för fysiska övergrepp, hot eller tvång av en assistent. Det kan också vara att arbetsledaren inte får den assistans som hen har rätt till. Exempelvis att en assistent inte följer en rutin trots att hen har fått instruktioner om att följa den.

Det är viktigt att komma ihåg att det din arbetsledare själv väljer att göra inte är ett missförhållande, även om du skulle tycka att det verkar dumt eller farligt. Vissa arbetsledare kan naturligtvis behöva beslutsstöd eller bli påminda om att något kan ge oönskade konsekvenser. I sådana fall ska du som personlig assistent fått instruktioner om hur du ska agera.

Rapportera missförhållanden

Om du vet eller tror att din arbetsledare far illa i sin assistans ska du berätta det för STIL, din arbetsledarpartner eller till en resurschef på STILs kontor. Det är det som  kallas att rapportera ett missförhållande eller risk för missförhållande enligt lex Sarah.

När du anmäler ett missförhållande är det viktigt att du kommer ihåg att du enligt tystnadsplikten inte får säga mer än vad som är nödvändigt för att kunna utreda missförhållandet.

Det kan vara svårt att veta om något är ett missförhållande. Om du är osäker, prata gärna med någon av resurscheferna.