Du har löneformen timlön. Det betyder att du får betalt för varje timme du har arbetat. Lönen betalas ut månaden efter att du har arbetat. I mars får du lön för den tid du arbetat i februari till exempel. Om du har arbetat kvällar, nätter eller helger får du OB- eller jourersättning enligt kollektivavtalet. Semesterersättningen ingår i detta belopp.

För att STIL ska kunna betala ut din lön måste du registrera ditt konto på Swedbanks hemsida.

Här hittar du din lönespecifikation. Du loggar in med ditt Bank ID. Har du Nordea eller Swedbank kan du välja att få din lönespecifikation i din internetbank.

Om du har bytt kontonummer måste du själv registrera det nya kontonumret hos Swedbank. Observera att det kan ta upp till tre bankdagar innan ditt nya konto är registrerat. Om du gör ändringen nära den 25e kan lönen alltså komma till ditt gamla konto.

Frivillig skatt och skattejämkning

Du som vill att STIL ska dra mer skatt än vad som står i skattetabellen, behöver meddela det till STILs löneavdelning. Numera behöver du göra det varje år, inför varje årsskifte. Det är viktigt att du berättar hur mycket mer i skatt du vill att STIL ska dra varje månad.

Du som ansökt om skattejämkning hos Skatteverket och inte vill ha den kvar behöver själv meddela Skatteverket att jämkningen ska upphöra. I annat fall drar STIL skatt enligt uppgifterna från Skatteverket.

Har du frågor, kontakta lon@stil.se.