För viss tid så länge uppdraget varar eller vikariat

Anmäl till din arbetsledare om du blir sjuk. Är du sjuk längre än sju dagar måste du skicka in ett läkarintyg till STILs kontor. Det är för att vi ska veta att du är sjuk och för att kunna betala ut sjuklön till dig. Om du är sjuk längre än 14 dagar måste du skicka läkarintyg både till Försäkringskassan och till STILs kontor så länge du är sjuk. Frånvaro utan giltig anledning kan få konsekvenser för din anställning.

Anställning per arbetad timme 

Anmäl till din arbetsledare om du blir sjuk. Du har bara rätt till sjuklön om du blir sjuk under dina planerade arbetspass. Du har rätt till sjuklön först efter att du arbetat 14 pass.