Tänk på att det kan ta upp till två veckor att få ett intyg.

Skicka e-post till lon@stil.se där du skriver ditt personnummer, namn samt vilken typ av intyg du behöver. Gäller det ett arbetsgivarintyg behöver du också skriva vilken period intyget ska innefatta. Skriv gärna din adress så att arbetsgivarintyget skickas rätt.