Som personlig assistent ska du inte hamna i en situation där du står i ekonomisk skuld till din arbetsledare, genom gåva eller testamente. Du får bara ta emot en gåva i samband med en högtidsdag eller när du slutar din tjänst. Skatteverket har regler för hur mycket gåvor får kosta.

Ta inte emot gåvor som kan göra att du eller någon annan förväntas göra mer än vad som ingår i din tjänst. Låna inte pengar av din arbetsledare, även om det rör sig om mindre belopp. Du får inte heller påverka din arbetsledare att fatta beslut till din eller någon annans förmån. Det är till exempel inte tillåtet att ta emot gåvor eller andra förmåner i arbetsledarens testamente. Du bör inte medverka vid upprättandet av arbetsledarens testamente, eller bevittna testamentet. STIL följer de regler som finns om mutor och bestickning.

Om du blir erbjuden eller har tagit emot en otillåten gåva, eller tror att någon annan hamnat i en sådan situation, ska du berätta det för arbetsledarpartnern eller till resurschef på STIL.