Försäkringarna via kollektivavtalet är ett tillägg till andra försäkringar. Till exempel ger Avtalsgruppsjukförsäkring (AGS) dig lite extra pengar om du är sjuk längre än 14 dagar. Även Föräldrapenningtillägg (FTP) ger dig extra pengar när du är föräldraledig. 

Försäkringarna är: 

  • Vid sjukdom: Avtalsgruppsjukförsäkring (AGS)
  • Vid arbetsskada: Trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA)
  • Vid föräldraledighet: Föräldrapenningtillägg, FTP
  • Vid arbetslöshet: Omställningsavtalet Fremia-LO (CIKO)
  • Vid utlandstjänstgöring: Försäkringsskydd vid utlandstjänstgöring inklusive läkekostnadsförsäkring (LFU)
  • Vid tjänstepension: Kooperationens avtalspension, KAP
  • Vid akut dödsfall: Avtalsgrupplivförsäkring (AGL) och KAP-familjeskydd

Det är du själv som behöver ansöka om försäkringarna. Du hittar mer information på Pensionsvalets hemsida.