STIL betalar in tjänstepension för dig som är anställd och är mellan 22 och 65 år. När du fyllt 65 år betalar STIL inte längre in tjänstepension.

Kollektivavtalet ger dig också möjlighet att teckna försäkringar som är tillägg till andra försäkringar. Till exempel ger Avtalsgruppsjukförsäkring (AGS) dig lite extra pengar om du är sjuk längre än 14 dagar. Även Föräldrapenningtillägg (FTP) ger dig extra pengar när du är föräldraledig. 

Försäkringarna är: 

  • Vid sjukdom: Avtalsgruppsjukförsäkring (AGS)
  • Vid arbetsskada: Trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA)
  • Vid föräldraledighet: Föräldrapenningtillägg, FTP
  • Vid arbetslöshet: Omställningsavtalet Fremia-LO (CIKO)
  • Vid utlandstjänstgöring: Försäkringsskydd vid utlandstjänstgöring inklusive läkekostnadsförsäkring (LFU)
  • Vid tjänstepension: Kooperationens avtalspension, KAP
  • Vid akut dödsfall: Avtalsgrupplivförsäkring (AGL) och KAP-familjeskydd

Om du vill ha någon av dessa försäkringarna behöver du själv ansöka om dem. Du hittar mer information på Pensionsvalets hemsida.