Tystnadsplikten betyder att du inte får prata om eller på annat sätt sprida information om ditt jobb, din arbetsledare eller hens familj, vänner och andra hen kommer i kontakt med (inklusive andra assistenter). Det gäller också fotografier, adresser och telefonnummer. Ett annat exempel som omfattas av tystnadsplikten är incheckningar på sociala medier när du jobbar.

Tystnadsplikten gäller hela livet, alltså även när du slutat ditt arbete som personlig assistent. Att bryta tystnadsplikten är brottsligt och kan ge böter eller fängelse i upp till ett år.

Undantag

Du kan lämna ut en uppgift om din arbetsledare har gett tillstånd till det, men du måste ändå tänka över vad det är för uppgift och vem den handlar om. Det är förbjudet att lämna ut en uppgift som kan vara skada för närstående till arbetsledaren och som inte har gett sitt tillstånd.

Det är tillåtet att lämna uppgifter vidare utan att fråga om lov när du ska rapportera missförhållande i assistansen eller anmäla oro för att barn far illa.