Om du har flyttat ska du meddela din nya adress till STILs löneavdelning via e-post till lon@stil.se eller ring 08-506 221 50. Uppge ditt personnummer, namn och din nya adress. 

Om du har bytt e-postadress gör du på samma sätt. Kontakta STILs löneavdelning via e-post till lon@stil.se eller ring 08-506 221 50.