Ring till kommunens växel och säg att du vill göra en orosanmälan som gäller barn. I orosanmälan ska du bara berätta sådant du har fått veta i jobbet.

Om barnet är arbetsledare i STIL ska du även berätta om situationen för arbetsledarpartnern på kontoret eftersom det kan vara ett missförhållande i assistansen.

När finns det skäl att göra orosanmälan? Till exempel om barnet utsätts för fysiskt eller psykiskt våld, sexuella övergrepp eller kränkningar. Det kan också vara att barnet finns i en miljö där våld och hot om våld förekommer. 

Om du är osäker är det bäst att diskutera situationen med kontaktpersonen på kommunen först. Du kan också få råd av arbetsledarpartner eller resurschef på STIL innan du kontaktar kommunen. Beskriv orsaken till din oro utan att tala om vem barnet är eller vilken familj det handlar om. Fram till att du gör en orosanmälan är det viktigt att barnet och hens anhöriga får vara anonyma.