Du måste vara kvar på jobbet också om det inträffar en kris. I en kris, och under en begränsad period, kan du behöva arbeta mer än vanligt. Du kan behöva arbeta övertid eller mertid, kanske också nödfallsövertid. Du kan behöva arbeta fler timmar per dygn eller per vecka än vad du får göra till vardags. Om du har arbetat extra mycket under en kortare period kommer du att kunna vara ledig mer längre fram.

Personlig assistans räknas till så kallad samhällsviktig verksamhet. Därför ska samhället göra det så lätt som möjligt för dig som är assistent att arbeta under en kris. Det kan till exempel betyda att du har rätt till barnomsorg för att fortsätta arbeta även om ditt barns förskola eller skola behöver stänga, vilket ju hände under covid-19 pandemin.