För viss tid så länge uppdraget varar

Med den här formen av anställning har du ett schema och är garanterad ett visst antal timmar per månad. Din anställning är knuten till arbetet hos din arbetsledare och gäller oftast så länge som din arbetsledare har STIL som anordnare. Anställningen, som kallas visstidsanställning, kan också ha ett slutdatum.

Vikariat

Du är vikarie för en annan assistent. Vikariatet tar slut när den ordinarie assistenten kommer tillbaka. Ett vikariat har ett slutdatum men kan förlängas eller förkortas vid behov. 

Anställning per arbetad timme

Som timanställd arbetar du bara ibland när det behövs. Du har alltså inget schema och har ingen skyldighet att gå in och arbeta när du blir tillfrågad om ett pass. Men du är heller inte garanterad några arbetspass.