För viss tid så länge uppdraget varar eller vikariat

Din arbetstid kan vara heltid eller deltid. En heltid är 40 timmar i veckan. Arbetstiden i ditt anställningsavtal anges som ett genomsnitt per vecka. Det betyder att arbetstiden kan variera mellan olika veckor. Din arbetsledare planerar arbetet och gör ett schema. Ditt schema kan ändras vid behov. Arbetsledaren har rätt att ändra i ditt schema med två veckors framförhållning. Det förekommer såklart att ni kommer överens om ändringar med kortare varsel om det fungerar för er båda.

Anställning per arbetad timme

Du kommer överens med din arbetsledare om vilka tider du ska arbeta. Du har ingen bestämd arbetstid och inget löpande eller regelbundet schema.

Arbeta hos fler än en arbetsledare i STIL

Om du är anställd hos fler än en arbetsledare i STIL måste du tänka på att du inte får jobba mer än sammanlagt 100 procent (det vill säga heltid). Berätta för dina arbetsledare att du arbetar hos fler personer i STIL så att det fungerar med ditt schema.