Personen du arbetar hos är din arbetsledare

Det är din arbetsledare som bestämmer hur din arbetsdag och ditt schema ska se ut. Du ska alltid prata med din arbetsledare om du vill vara ledig, blir sjuk eller har någon fråga. Vissa arbetsledare i STIL har en medarbetsledare. Det är en person som arbetsledaren valt som stöd i sitt arbetsledarskap. Din arbetsledare eller medarbetsledare kommer att förklara hur jobbet ska gå till.

STIL är din arbetsgivare

Som arbetsgivare har STIL ansvar för din arbetsmiljö och anställning, och betalar ut din lön. Din arbetsledare har en kontaktperson på STILs kontor. Kontaktpersonen kallas arbetsledarpartner. Du kan också ha kontakt med arbetsledarpartnern om du har frågor som känns svåra att prata med din arbetsledare om. Men försök alltid prata med din arbetsledare i första hand.