Vi har ett mål för det perfekta samhället.
Målet ligger långt fram
men vi arbetar hårt för att komma framåt i den riktningen.

Vårt mål är att alla som behöver stöd och hjälp ska få det.
De ska känna trygghet
och att de får hjälp om de behöver.
Idag får inte alla hjälp.
Det vill vi ändra på.

Staten ska ge ett löfte till alla medborgare
att de ska kunna känna trygghet, frihet 
och kunna få bestämma i sina egna liv.
Vi kallar det för ett medborgargolv.