Barnkonventionen blev lag i Sverige 2020.
Nu är det dags för oss.
Vi vill att FN:s konvention om rättigheter
för personer med funktionsnedsättning
också ska bli lag i Sverige.

När barnkonventionen blev lag,
började alla prata om barns rättigheter.
Det är bra.
Nu är det dags att
funktionsrättskonventionen blir lag.

Det arbetar vi för
tillsammans med flera andra organisationer.