STIL vill att alla människor ska ha rätt att bestämma i sitt liv.
Alla ska få representera sig själva.
Vi kallar det för självbestämmande.

Personlig assistans behövs 
för att alla ska vara självbestämmande.

Men lagarna som handlar om personlig assistans i Sverige
fungerar inte.
Därför vill STIL påverka politikerna
så att lagarna blir bättre.

Detta vill vi förändra:

 • Behovsbedömningen
  Vi vill förändra sättet
  när Försäkringskassan eller kommunen ska avgöra 
  hur många timmar assistans du ska få.
  De ska inte behöva undersöka 
  hur lång tid du behöver på toaletten.

 • Idag delar staten och kommunerna på ansvaret 
  för personlig assistans.
  Vi vill att staten ska ha ansvaret.
  Då blir det mera rättvist.
  Annars kan det bli olika regler
  på olika ställen i Sverige. 

 • Assistansersättningen ska öka 
  precis som andra löner och kostnader gör.

 • Gör FN:s konvention om rättigheter 
  för personer med funktionsnedsättning 
  till lag i Sverige.
  Personlig assistans är en rättighet
  enligt artikel 19 
  i den konventionen.