Independent Living betyder ungefär fritt liv,
ett liv i frihet.
Det är en rörelse som finns i hela världen.
Målet är att alla ska få bestämma i sitt liv.

Independent Living (IL) kom till Sverige 1984.
Då bildades STIL
av Adolf Ratzka.
STIL är en förkortning på
Stiftarna av Independent Living i Sverige.

De som kämpade för Independent Living 
i USA på 1960-talet
fick idén till personlig assistans.

De ville att personer
som tidigare levt instängda på institutioner
nu istället skulle kunna leva i samhället
med stöd av personlig assistans.

Assistansen ger oss makt och kontroll över våra liv.
Den ger oss möjlighet att kunna göra egna val.
Att välja – och välja bort.

På så vis skulle de få bestämma mera själva
och få mer makt 
över sitt eget liv.
med eller utan stöd.
Vi kallar det för självbestämmande.

Självbestämmande handlar om att tro på att man kan.
Men det handlar lika mycket om att förändra samhället.

STIL har funnits sedan 1984.
STIL kunde visa att personlig assistans
är billigare och mer effektivt än hemtjänst,
som många av oss hade då.

Politikerna blev intresserade.
Sedan skapades LSS,
Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade,
med vårt projekt som förebild.

STIL är Sveriges äldsta assistansanordnare.