Alla som har personlig assistans i STIL
är medlemmar i föreningen STIL.
Föreningen STIL äger 
företaget STIL Assistans AB.

Det är samma personer som bestämmer
och sitter i styrelsen
i båda organisationerna.
Vi har därför stor kontroll över vår personliga assistans.

Alla som sitter i styrelsen har egen personlig assistans.
Alla som sitter i styrelsen är medlemmar i föreningen.
Styrelsen väljs en gång per år på vår årsstämma.
Då har de blivit föreslagna av valberedningen.

Valberedning
Som medlem i STIL
kan du ge förslag på personer
som du tycker ska sitta i styrelsen.

Maila i så fall till valberedningen.
De förbereder alla val.
valberedning@stil.se

Styrelsen i STIL
STILs styrelse består av 9 personer. 
Om du vill kontakta någon i styrelsen, 
maila till ordförande Jonas Franksson: 
jonas.franksson@stil.se