STIL samarbetar med organisationer i andra länder.
I Europa är vi med i det europeiska nätverket
för Independent Living (ENIL).
Vi vill att flera länder ska införa personlig assistans.
Vi vill att alla människor
ska kunna bestämma själva i sina liv.
Tyvärr ser det inte ut så ute i världen.

Några gånger har vi demonstrerat i Bryssel.
Vi vill berätta för politikerna i EU
att de inte ska bygga några institutioner
där människor med funktionsnedsättning ska bo.
Vi vill att alla människor
ska kunna bestämma själva i sina liv,
precis som Independent Living säger.

STIL samarbetar också med ett projekt i Bosnien.
Det heter IC Lotos.
De hjälper och stöttar familjer
där det finns ungdomar med stora rörelsehinder
eller något annat som gör att de behöver stöd.

IC Lotus har bland annat kamratstödjande grupper.
Ungdomarna har inspirerat varandra 
att bestämma själva hur de vill ha det i sina liv.
Några av dem har börjat jobba
och flera studerar.