STIL har kamratstödjande grupper
där vi pratar om hur det är att ha personlig assistans.
Vi kallar grupperna för Peer support.

Där pratar vi utifrån ett tema varje gång, till exempel:

  • Relationen till assistenterna
  • Att arbetsleda varje dag
  • Ensamhet
  • Stress
  • Kroppen
  • Sorg
  • Måste assistenterna ha roligt på jobbet?

Vi berättar inte för andra, 
vad någon sagt i en sådan grupp.