Om din assistent blir sjuk behövs en vikarie.
Alla som har sin assistans i STIL 
har egna lösningar för vikarier
som fungerar för dem.
Din arbetsledarpartner på STIL 
hjälper dig att hitta en bra lösning.

Om det händer något akut
kan du alltid ringa till vår jourtelefon