Alla assistansanordnare har samma ersättning per timme. 
År 2024 är den 332,60 kronor.
Hos STIL används alla de pengarna till din assistans.
Vi behöver inte göra vinst 
eller dela ut pengar till aktieägare, 
som andra assistansbolag.

STIL tar ut en avgift för den administration
och den hjälp som vi erbjuder.
Den avgiften är 8 procent av assistansersättningen, 
alltså 25 kronor per timme.
Resten bestämmer du över själv.

Du kan få hjälp av oss att planera
så att pengarna räcker.
Om du har pengar kvar när året är slut,
så sparas de till nästa år.