Vi har ett kollektivavtal, 
som bland annat betyder 
att du får extra betalt på kvällar och helger.

Du kan få friskvårdbidrag
för upp till 3000 kronor per år
om du arbetar efter ett schema
och har varit anställd i minst 3 månader.

STIL betalar in pengar för pension
för alla anställda personliga assistenter.
Du som anställd är också försäkrad
för bland annat sjukdom 
och ifall du skadas på jobbet.