Vad du behöver kunna
beror på vem du ska jobba med.
Om du behöver särskild utbildning för ett jobb
så får du det på jobbet.
Det viktigaste är din personlighet.
Din arbetsledare väljer dig för att du passar bäst.