Alla arbetsledare bestämmer själva
vem de ska erbjuda jobb.