Precis som i Squid Game är rätten till personlig assistans ett spel på liv och död. I dagens behovsbedömningar avgör Försäkringskassan din rätt till personlig assistans – din rätt att leva – baserat på en minuträkning. Uppnår du inte ett visst antal minuter av grundläggande behov så lever du inte upp till kravet för personlig assistans. Risken för omprövning är lika skrämmande som tanken på att bli inkallad för ännu ett spel. Låt inte våra liv vara ett övervakningsspel. 

I samband med MR-dagarna bedriver STIL en kampanj för att belysa den bristande rätten till personlig assistans. Denna kampanj går ut på att uppmärksamma hur svårt det har blivit att både få rätt till och att få behålla sin personliga assistans i och med de integritetskränkande behovsbedömningarna som Försäkringskassan gör. Då det här är en fråga om liv och död, gör vi en jämförelse med TV-serien Squid Game, som kommer ut med en reality-version den 22 november i år. 

Personlig assistans handlar om demokrati, mänskliga rättigheter och om rätten till självbestämmande. Det handlar om att ha makt i sitt eget liv, om att göra egna val och om att vara en medborgare på lika villkor. 

Idag går bara en fjärdedel av alla nyansökningar för personlig assistans igenom. Resterande 75 % av alla som ansöker om personlig assistans har inte tillgång till ett självbestämt liv. Alla de förlorade alltså spelet. 

Det här måste förändras. Låt inte den personliga assistansen vara ett spel på liv och död! 

 

Artikel uppdaterad:
2023.11.07

Länkar