På torsdag 23 november klockan 11.30 arrangerar vi seminariet Utan rätt till personlig assistans på arbetstid kan vi inte jobba.

Välkommen till ett panelsamtal med Jonas Franksson, Nora Eklöv och Tobias Holmberg om hur möjligheten till arbete och möjlighet till ledande positioner i arbetslivet bygger på besluten om personlig assistans.

På fredag 24 november klockan 9.00 är ordförande Jonas Franksson med i Svenska kyrkans samtal Rätten till utbildning, men vad får det kosta?

Seminariet handlar om vad som händer när rätten till utbildning och sysselsättning för personer med normbrytande funktionalitet får en prislapp.

På lördag 25 november klockan 10 delar vi ut Erik Ljungbergs stipendium för full delaktighet och jämlikhet.

Erik Ljungberg var en profil inom funktionsrättsrörelsen fram till sin bortgång 2012. Han stred för att kunna delta fullt ut i samhället som alla andra. Stipendiet sätter strålkastarljuset på hur tillgänglig utbildning och arbetsmarknad är en förutsättning för full delaktighet, icke diskriminering och jämlikhet för personer med normbrytande funktionalitet i samhället. Möt 2023 års stipendiater på MR-dagarna!